Szkolenia BHP wstępne i okresowe dla grup pracowników odbywane cyklicznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) oraz inne szkolenia tematyczne i kompetencyjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Termin ważności: 5 lat
Przewidywany czas trwania 32(24h W, 8h Ćw)
Sposób zakończenia: Egzamin
Program szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych 

Termin ważności: 5 lat
Przewidywany czas trwania 16h (12h W, 4h Ćw)
Sposób zakończenia: Egzamin
Program szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Termin ważności: 5 lat
Przewidywany czas trwania 16h (12h W, 4h Ćw)
Sposób zakończenia: Egzamin
Program szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Termin ważności: 6 lat
Przewidywany czas trwania 8(6h W, 2h Ćw)
Sposób zakończenia: Egzamin
Program szkolenia

Obowiązkowe szkolenie dla pracowników udzielających nowozatrudnionym pracownikom instruktażu stanowiskowego na stanowisku pracy

Termin ważności: bezterminowo
Przewidywany czas trwania 4(2h W, 2h Ćw)
Sposób zakończenia: Zaliczenie
Program szkolenia

Szkolenie wstępne BHP - instruktaż ogólny dla nowozatrudnionych pracowników

Termin ważności: bezterminowo
Przewidywany czas trwania 3h (3h W)
Sposób zakończenia: Zaliczenie
Program szkolenia