Szkolenie wstępne BHP - instruktaż ogólny dla nowozatrudnionych pracowników

Termin ważności: bezterminowo
Przewidywany czas trwania 3h (3h W)
Sposób zakończenia: Zaliczenie
Program szkolenia