Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Termin ważności: 6 lat
Przewidywany czas trwania 8(6h W, 2h Ćw)
Sposób zakończenia: Egzamin
Program szkolenia