Obowiązkowe szkolenie dla pracowników udzielających nowozatrudnionym pracownikom instruktażu stanowiskowego na stanowisku pracy

Termin ważności: bezterminowo
Przewidywany czas trwania 4(2h W, 2h Ćw)
Sposób zakończenia: Zaliczenie
Program szkolenia