Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych 

Termin ważności: 5 lat
Przewidywany czas trwania 16h (12h W, 4h Ćw)
Sposób zakończenia: Egzamin
Program szkolenia