Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Termin ważności: 5 lat
Przewidywany czas trwania 32(24h W, 8h Ćw)
Sposób zakończenia: Egzamin
Program szkolenia